Trường Tiểu học A Tân Trung 

Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã Tân Trung, huyện Phú Tân- An Giang

Điện thoại: 02963 827 840

Email: c1atantrungpt@angiang.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này

 19/01/22  Chuyên môn  15
bài giảng Thầy Hồ Bảo Toàn năm học 2021-2022
 18/01/22  Chuyên môn  4
bài giảng Cô Lữ Thị Bé Ngoan năm học 2021-2022
 18/01/22  Chuyên môn  55
Bài giảng Thầy Phạm Văn Cường năm học 2021-2022 (âm nhạc)
 18/01/22  Chuyên môn  3
bài giảng Cô Lữ Thị Bé Ngoan năm học 2021-2022
 18/01/22  Chuyên môn  4
bài giảng Thầy Hồ Bảo Toàn năm học 2021-2022
 18/01/22  Chuyên môn  4
Bài giảng Thầy lương Văn Khôn năm học 2021-2022 (thể dục)